Gweithdy Rhanddeiliaid SEACAMS2: 'Persbectifau, Cynlluniau a Phrosiectau'

29ain Ionawr 2019

Ystafell Caernarfon, Gwesty Mercure Holland House Caerdydd, CF24 0DD


Nod y gweithdy

Nod y gweithdy yw hysbysu busnesau a rhanddeiliaid eraill o'n cynnydd diweddar yn SEACAMS2 ac i ganfod blaenoriaethau ar gyfer prosiectau cydweithredol sy'n mynd rhagddynt a phrosiectau i'r dyfodol. Amcanion y gweithdy yw:

  1. Hysbysu'r sector am brosiectau sy'n mynd rhagddynt ac am adnoddau technegol a logisteg sydd ar gael
  2. Canfod meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithgarwch SEACAMS2 i'r dyfodol
  3. Cytuno ar brosiectau cydweithredol gwirioneddol a phosibl ar gyfer cam terfynol SEACAMS2

Lawrlwythwch y taflen gweithdy ac yr agenda

Cofrestrwch yma am y digwyddiad!