Rhwydwaith arsyllfa arfordirol ger y lan

Mae tîm Arsyllfa Arfordirol a Ger y Lan SEACAMS2 yn arbenigwyr ar fonitro a mesur newidiadau i hydrodynameg a gwely'r môr yn yr ardal fas heriol ger y lan sy'n rhychwantu wyneb rhynglanwol y traeth a'r sgrafell arfordirol fas. Ar draws yr ardal yma mae tonnau a llanwau'n datblygu o ran maint a chymhlethdod wrth iddynt ryngweithio â'r arfordir a gwely bas y môr a'u haddasu, yn enwedig mewn stormydd egnïol. Mae gan y ffactorau hyn berthnasedd uniongyrchol i ddatblygu seilwaith arfordirol fel ynni llanwol, effaith storm arfordirol a llifogydd o'r môr.

Mae ein systemau bwi data eigionegol amser real yn ffurfio un o sylfeini ein gwaith arsylwi, gan integreiddio offerynnau acwstig ac optegol i fesur tonnau, cerhyntau, llifwaddodion crog a pharamedrau ansawdd dŵr cysylltiedig, a hefyd cyflwyno'r wybodaeth hon yn hynod gyflym i wyddonwyr a defnyddwyr yn y pen draw. Yn gysylltiedig â'n monitro arfordirol parhaus gan ddefnyddio sganiwr laser tiriol, cerbydau awtonomaidd tanddwr, GPS ac eco-seinydd aml-belydrau, mae'r systemau hyn yn galluogi i SEACAMS2 gynnal rhaglenni monitro arfordirol a ger y lan integredig i gefnogi diwydiant a gwyddoniaeth.

Mae ein prosiectau ymchwil diweddar a pharhaus yn cynnwys y canlynol:

  • nodweddu amser real ar nodweddion tonnau ger y lan
  • mesur amser real ar ddwysedd cerrynt llanwol ac a yrrir gan donnau
  • mesur cyfraddau gwasgariad cynnwrf mewn amgylcheddau llanwol ynni uchel
  • llwybrau a llifoedd trafnidiaeth llifwaddod
  • effeithiau stormydd ar yr arfordir a'r ardal ger y lan

Cofiwch gysylltu â ni os hoffech gael gwybod mwy am ein galluoedd neu i gydweithredu ar brosiectau ymchwil a datblygu.

Nearshore coastal observatory frame Nearshore coastal observatory frame