O Dan y Dŵr - Morluniau Cudd Cymru

SS Apapa

Llongddrylliad yr SS Apapa, llong teithwyr / cargo 7832 tunnell, 135m o hyd a adeiladwyd ym 1914, yn eiddo i'r Elder Dempster Lines.
(close up image showing starboard side)

(zoom in for a closer look)

SS Apapa (agos i fyny, 'de-ddwyrain i fyny' o safle'r llongddrylliad)

SS Apapa (yn ôl i brif dudalen Apapa)